Zdzisław Jankowski

Biuro Poselskie

Zadania, cele

Biuro Poselskie Zdzisława Jankowskiego obsługuje terenową pracę posła
w okręgu wyborczym nr 37 (część województwa wielkopolskiego obejmująca następujące powiaty: koniński, kolski , słupecki, turecki gnieźnieński. wrzesiński, śremski i średzki)

Do podstawowych zadań biura należy:

  • Udzielanie porad prawno-administracyjnych mieszkańcom.
  • Ułatwianie mieszkańcom kontaktów z posłem,
  • Prowadzenie korespondencji posła,
  • Przyjmowanie interesantów.