Zdzisław Jankowski

PROGRAM

Najważniejsze punkty programowe

 • Wszechstronna pomoc dla rolnictwa zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe dla Polski.
 • Pełne zagospodarowanie ziemi i jej bogactw, które tylko mogą należeć do Polaków.
 • Przywrócenie zasiłków na poziomie minimum socjalnego tj 1200 zł. dla bezrobotnych . Zwolnienie z podatku dochodowego ludności do wysokości minimum socjalnego.
 • Bezpłatna edukacja - wychowanie młodzieży w duchu poszanowania dziejów ojczystych i patriotyzmu.
 • Przywrócenie bezpłatnego lecznictwa i opieki zdrowotnej.
 • Renacjonalizacja podstawowych działów gospodarki narodowej, banków, łączności, przemysłu wydobycia energetyki, transportu, zbrojeniówki
 • Powołanie urzędu ds. weryfikacji aktów prywatyzacyjnych, a w przypadku naruszenia prawa - przyjęcie sprywatyzowanego mienia przez skarb Państwa .
 • .Ustanowienie Najwyższego Trybunału Narodowego z agendami Regionalnymi dla osądzenia zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, że szczególnym uwzględnieniem Sabotażu gospodarczego masowych i bezkarnych afer tzw. prywatyzacji.
 • Odbudowa własnych sił zbrojnych w oparciu o własny potencjał zbrojeniowy.
 • Zblizenie sojusznicze z państwami słowiańskimi jako naturalnymi sprzymierzeńcami bliskich nam Etnicznie, kulturowo połączonych wspólnotą interesów gospodarczych i politycznych.
 • Przyjęcie zasady jednego obywatelstwa wymogiem pełnej lojalności wobec Narodu Polskiego
 • Odrzucenie Konstytucji Europejskiej - wystąpienie z poddaństwa kolonialnego Unii Europejskiej.
 • Zmiana Konstytucji przez przyjęcie formuły Państwa Narodowego z odwołaniem do cywilizacji łacińskiej i jej fundamentalnego znaczenia w dziejach narodu.

To co w życiu robiłem, robiłem to dla ludzi najlepiej jak umiałem i dalej będę robił.

Musimy stworzyć ostatnią redutę dla ratowania naszego bytu, naszych domów, miejsc pracy. Naszą siłą jest prawda przez nas głoszona. Musimy stanąć do społecznego oporu. Musimy się organizować a nie konkurować. Polak głosuję tylko na polaków. Nie wolno mówić źle o innych, ale bardzo dobrze o tych, co pracują dla dobra Polski.

Pokazałem skrót moich czynów i poglądów. Zaufajcie! Nie dajcie się manipulować! Bo sami sobie szkodzicie. Szkodzicie Polsce. Swoje umysły przestawcie na polski sposób myślenia.
Zdzisław Jankowski