Zdzisław Jankowski

"Zatrzymać grabież Polski"

Książka Zdzisława Jankowskiego

W książce tej pokazałem jak Polska jest wielkim łupem wojennym - kolonią wielkiej Germańskiej Europy, która z pomocą mniejszości narodowej odmienia Państwo Polskie w niemiecki Land.

Książka ta stanowi maleńki wycinek mojej pracy poselskiej. Zawarłem w niej swe wystąpienia i oświadczenia z Trybuny Sejmowej , wystąpienia w postaci interpelacji i zapytań do Premiera, w których broniłem Polskiej Racji Stanu, oraz broniłem indywidualnych ludzi za co dostałem dziesiątki podziękowań.

Pokazałem jak wielkie zagrożenie idzie na Polskę.

E-Książka (pdf - do ściągnięcia 4 MB) "Zatrzymać grabież Polski"

"Sam w sejmie jak Rejtan"

E-Książka (pdf - do ściągnięcia 2 MB) "Sam w sejmie jak Rejtan"