Zdzisław Jankowski

Zdzisław Jankowski

Życiorys

Urodziłem się 18 lutego 1943 r. w Rychwale pow. Koniński .

Wykształcenie średnie techniczne o specjalizacji budowy maszyn.

Żonaty, ojciec trojga dzieci i dziadek sześcioro wnucząt.

Ojciec walczył w armii Poznań pod Bzurą przeciwko Niemcom, któremu zawdzięczam bardzo wiele.

Po ukończeniu szkoły, 48 lat ciężkiej pracy zawodowej w energetyce i społecznej: w LZS (Ludowe Zespoły Sportowe - , RGiM (Radny Gminy i Miasta), ZZ (Związki Zawodowe - Wiceprzewodniczący Władz Krajowych ,,Solidarność 80" PKZP , samorządzie, a od 2001 do 2005r. Poseł na Sejm IV kadencji - drugi wynik w okręgu to duże osiągniecie.